Publications

Found 4 results
Export:[ENW][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Čufar  [Clear All Filters]
2006
Čufar, K., Korenčič, T. , "Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje/Investigations of wood from Resnikov prekop and radiocarbon dating", Resnikov prekop, Ljubljana, ZRC Publishing, pp. 123-127, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
2004
Čufar, K., Kromer, B. , "Radiokarbonsko datiranje širin branik s Hočevarice", Hočevarica, Ljubljana, ZRC Publishing, 2004  .
 Export: ENW XML BibTex
2000
Velušček, A., Čufar, K., Levanič, T. , "Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave.", Arheološki vestnik, vol. 51, pp. 83-107, 2000  .
 Export: ENW XML BibTex
1997
Čufar, K., Levanič, T., Velušček, A. , "Dendrokronološke raziskave na kolišču Založnica in Parte.", Arheološki Vestnik, vol. 48, pp. 15-26, 1997  .
 Export: ENW XML BibTex
Go to page:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z