Dendrokronološke raziskave na kolišču Založnica in Parte.

Publication Type:

Journal Article

Source:

Arheološki Vestnik, Volume 48, pp.15-26 (1997)

Keywords:

barje

Notes:

##IDSite=17##

Sites:

Parti (Map)