Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju/Resnikov prekop, the oldest Pile-Dweling Settlement in the Ljubljansko barje.

Publication Type:

Book

Authors:

Velušček, A.

Source:

ZRC Publishing (2006)