Publications

Found 5 results
Export:[ENW][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is Catalogna  [Clear All Filters]
2006
Toledo i Mur A., De Palol i Salellas P. , "La necròpolis d'incineracio del bronze final transicio a l'edat del ferro de can Bech de Baix, Agullana (Alt Empordà, Girona): els resultats de la campanya d'excavacio de 1974", Sèrie monogràfica, vol. 24: Museu d'Aequeologia de Catalunya-Girona, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
2004
Angelucci, D.E., Cáceres, I., Lozano, M., Ollé, A., Rodríguez, X.P., Vergès, J.M. , "El jaciment de la Cansaladeta (la Riba, Alt Camp) en el marc del Plistocè Mitjà català.", Cypsela, vol. 15, pp. 151-170, 2004  .
 Export: ENW XML BibTex
1993
Chropovsky Bohuslav [eds.], "Actes du XII Congrès International des Sciences Prèhistoriques et Protohistoriques Bratislava 1991", Actes du XII Congrès International des Sciences Prèhistoriques et Protohistoriques Bratislava 1991, vol. 3, Bratislava, Institut archèologique de l'Academie Slovaque des Sciences,Nitra, pp. 533, 1-7/09/1991.
 Export: ENW XML BibTex
1981
Tarrús i Galter, J. , "El Neolitico antiguo en el nordeste de Cataluña y algunas consideraciones sobre los grupos epicardiales catalanes", Archéologie en Languedoc Numéro spécial, 1982, Montpellier, pp. 143-155, 1981  .
 Export: ENW XML BibTex
1980
Tarrús i Galter, J. , "El Neolític Antic e les comarques gironines", El neolític a Catalunya. Taula rodona de montserrat, Montserrat, Extret, pp. 33-57, 05/1980.
 Export: ENW XML BibTex
Go to page:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z