Publications

Found 4 results
Export:[ENW][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Gaspari  [Clear All Filters]
Conference Paper
Gaspari, A., Erič, M. , "Podvodne arheološke raziskave struge Ljubije v Zalogu pri Verdu: Odkritje, metodologija raziskav in geomorfološke značilnosti najdišča/Underwater archaeological research in the bed of Ljubija stream at Zalog near Verd: Discovery, research methodology and ", Zalog pri Verdu, vol. 11, Ljubljana, Založba ZRC, pp. 11-32, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
Map
Martin, S., Cocco, S., Dal Piaz, G.V., Daminato, F., Gaspari, D., Montresor, L., Pellegrini, G.B., Prosser, G., Surian, N., Tommasi, G., Zambotti, G. , Carta Geologica della Provincia di Trento al 1:25.000, Tavola 42 IV Peio, , 2001  .
 Export: ENW XML BibTex
Miscellaneous
Gaspari, A. [eds.], "Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja/Zalog near Verd:Stone age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje", Opera Instituti Archaeologici , vol. 1, Ljubljana, Založba ZRC, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
Edited Book
Martin, S., Montresor, L., Mair, V., Pellegrini, G.B., Avanzini, M., Fellin, G., Gambillara, R., Tumiati, S., Santuliana, E., Monopoli, B., Gaspari, D., Sapigni, M., Surian, N. [eds.], Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.0000. Foglio 025 Rabbi, , 2009  .
 Export: ENW XML BibTex
Go to page:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z