Archeologické lokality a Nálezy. Okresu Brno-Venkov

Publication Type:

Miscellaneous

Editors:

A.A.V.V.

Source:

Okresnì muzeum Brno-Venkov se sìdlem v Tisnove, Brno, pp.5-211 (1989)

Keywords:

Nálezy; Okresu Brno-Venkov

Label:

Bibl.Lab.Cz.AAVV.3

Notes:

paleolitico, neolitico, eneolitico,