Publications

Found 6 results
Export:[ENW][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Velušček  [Clear All Filters]
Book
Velušček A. , "Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. - Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC", Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, vol. 16, 2009  .
 Export: ENW XML BibTex
Velušček, A. , Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju/Resnikov prekop, the oldest Pile-Dweling Settlement in the Ljubljansko barje., : ZRC Publishing, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
Journal Article
Velušček, A., Čufar, K., Levanič, T. , "Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave.", Arheološki vestnik, vol. 51, pp. 83-107, 2000  .
 Export: ENW XML BibTex
Čufar, K., Levanič, T., Velušček, A. , "Dendrokronološke raziskave na kolišču Založnica in Parte.", Arheološki Vestnik, vol. 48, pp. 15-26, 1997  .
 Export: ENW XML BibTex
Conference Paper
Ferrari, A., Forenbaher, S., Micheli, R., Montagnari Kokelj, M., Pessina, A., Velušček, A., Visentini, P. , "Neolithic and Eneolithic of Caput Adriae", Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, vol. 5, Pordenone, Istituto italiano di preistoria e protostoria, pp. 61-74, 9-12/10/2014.
 Export: ENW XML BibTex
Miscellaneous
Velušček, A. [eds.], "Hočevarica. An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje.", Opera Insitituti Archaeologici, vol. Ljubljana: ZRC Publishing, 2004  .
 Export: ENW XML BibTex
Go to page:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z