Publications

Found 4 results
Export:[ENW][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Gaspari  [Clear All Filters]
C
Martin, S., Cocco, S., Dal Piaz, G.V., Daminato, F., Gaspari, D., Montresor, L., Pellegrini, G.B., Prosser, G., Surian, N., Tommasi, G., Zambotti, G. , Carta Geologica della Provincia di Trento al 1:25.000, Tavola 42 IV Peio, , 2001  .
 Export: ENW XML BibTex
N
Martin, S., Montresor, L., Mair, V., Pellegrini, G.B., Avanzini, M., Fellin, G., Gambillara, R., Tumiati, S., Santuliana, E., Monopoli, B., Gaspari, D., Sapigni, M., Surian, N. [eds.], Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.0000. Foglio 025 Rabbi, , 2009  .
 Export: ENW XML BibTex
P
Gaspari, A., Erič, M. , "Podvodne arheološke raziskave struge Ljubije v Zalogu pri Verdu: Odkritje, metodologija raziskav in geomorfološke značilnosti najdišča/Underwater archaeological research in the bed of Ljubija stream at Zalog near Verd: Discovery, research methodology and ", Zalog pri Verdu, vol. 11, Ljubljana, Založba ZRC, pp. 11-32, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
Z
Gaspari, A. [eds.], "Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja/Zalog near Verd:Stone age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje", Opera Instituti Archaeologici , vol. 1, Ljubljana, Založba ZRC, 2006  .
 Export: ENW XML BibTex
Go to page:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z